Pencarian disini

Thursday, July 25, 2013

Khutbah Iedul Fitri Basa Sunda Part.2 - NGUNGKULAN JURANG PAMISAH WIDANG SOSIAL


Khutbah ‘Iedul Fitri

Ku : KH. Bahrul Hayat, MA (Ketua Dewan Da’wah Jabar)

Allôhu Akbar, Allôhu Akbar, Wa lillâhil hamd!
‘Aidin wa ‘Aidat rohimakumulloh!
Maha Agung Alloh sareng sagala puji éta kagungan Mantenna. Mangga urang sami-sami muji katut syukuran ka Alloh Anu Maha Ghofur, anu kalayan Idin katut Ridlo-Na, dina ieu dinten urang sadaya tiasa tepang deui sareng hiji dinten nu kacida dianti-antina, dinten nu agung tur mulya; ‘Iedul Fitri. Urang tampi ieu dinten téh ku rasa syukur ka Alloh Anu Maha Agung, ku ngadawamkeun kalimah Takbir, Tauhid jeung Tahmid, Allôhu Akbar, Allôhu Akbar, Lâilâha illallôh wa Allôhu Akbar, Allôhu Akbar wa lillâhil hamd.
Dina wanci haneut moyan ieu urang gumbira, sabab parantos tiasa ngaréngsékeun ibadah saum Romadlon salami sabulan campleng tur dipungkas ku ibadah zakat. Tapi dina dinten nu ayeuna pisan urang ogé kedah ngaraos sedih sabab urang kudu paturay papisah jeung bulan nu pepek ku rahmat katut barokah.

Mudah-mudahan Alloh nampi kana ibadah urang sadaya, saum urang, sholat, katut ibadah urang anu sanésna. Taqobbalallôhu Minnâ Waminkum Shiyâmanâ wa shiyâmakum. Sareng mudah-mudahan Alloh Swt ngalebetkeun urang sadaya kana golongan jalma anu balik kana kasucian, sareng jalma-jalma anu meunang kabagjaan.

Allôhu Akbar, Allôhu Akbar, Wa lillâhil hamd!
‘Aidin Wa ‘Aidat Rohimakumulloh!
Dina nalika urang tepang sareng poé anu agung tur mulya saperti ayeuna, hayu urang sasarengan pikeun napakuran hiji pasualan penting anu jadi pasualan nasional kiwari nyaéta pasualan jungkrang pamisah anu lungkawing dina widang sosial sareng kumaha pituduh Islam dina ngungkulan pasualan anu saperti kitu.
Jungkrang pamisah dina widang sosial, paanggangna antara nu beunghar jeung nu miskin ku urang sadaya disadari yén hal éta bisa numuwuhkeun karawanan jeung kaharénghéng sosial anu bisa jadi “Bom waktu” anu bisa ngancurkeun hasil pangwangunan nu salila ieu geus dipibanda.
Alloh dina al Quranul Karîm al Hasyr surat ka 59 ayat ka 7 maparin amanat;
Bismillahirrohmânirrohîm

Sangkan éta (harta) téh teu kukulibekan di antara nu baleunghar ti antara maranéh. (QS. 59 : 7).
Kasadaran kana pentingna ngawalatrakeun karaharjaan tina hasil pangwangunan pikeun rahayat Indonésia sakumna ieu sabenerna mah ku pamaréntah saméméhna nyaéta Orde Baru geus ditarékahan saperti nu kaunggel dina konsep Trilogi Pangwangunan (Pemerataan, Pertumbuhan jeung Stabilitas Ékonomi) atawa dina dalapan hambalan kawalatraan. Tapi ku sabab ayana lolongkrang nu béda-béda, karep, kaparigelan, kapengkuh katut katangguhan jeung faktor-faktor séjénna, kanyataan ku ayana tingkat pakaya anu béda-béda anu teu bisa disinglarkeun. Malah dina wates-wates anu tangtu mah bisa ngayugakeun jungkrang lungkawing antara nu beunghar jeung nu miskin.
Pangwangunan éta geus mukakeun sajumlah lolongkrang pikeun masarakat sangkan maju tur mekar, pikeun jadi beunghar tur walarta. Tapi éta lolongkrang téh teu bisa dimangpaatkeun ku saban jalma. Manusa mibanda kapasitas tur kamampuh anu béda-béda. Aya nu apal tur sadar sarta bisa ngamangpaatkeun luang kasebut pikeun maju tur mekar, tapi ogé aya nu teu nyaho atawa teu sadar, teu bisa ngamangpaatkeunana. Jalma-jalma nu nyaho, sadar tur bisa ngamangpaatkeunana, nya mingkin lila téh bakal mingkin loba meunang lolongkrangna, nepika mingkin maju tur nyongcolang. Sedengkeun pikeun jalma anu teu apal tur teu bisa ngamangpaatkeun kasempetan, nya geus tangtu mingkin lila téh mingkin tingaleun, atawa bisa jadi maju tapi loba ngarandeg eureunna nepika mingkin jauh tingaleun.

Allôhu Akbar, Allôhu Akbar, Wa lillâhil hamd!
‘Aidin Wa ‘Aidat Rohimakumulloh!
Prosés ieu ku lila-lila mah bakal ngayugakeun jungkarang pamisah nu lungkawing antara nu beunghar jeung anu masakat. Kanyataan ku ayana nu beunghar jeung nu miskin éta ngarupakeun bahagian tina sunnatulloh nu hamo bisa disinglarkeun. Dina hambalan pakaya moal mungkin manusa téh ‘kudu sama rata jeung sama rasa’; sabab patojaiyah jeung fitrah ogé hakékat manusa nu mémang dina hambalan kamampuh jeung kaparigelan sarta lolongkrang pikeun ngagémbol harta pakaya, ngahontal kaunggulan jeung kajayaan éstu béda-béda. Alloh parantos nétélakeun dina An Nahl surat ka 16 ayat ka 71, sareng Saba surat ka 34 ayat 39.
Bismillahirrohmânirrohîm
Jeung Alloh munjulkeun rejeki sabagian maranéh batan nu sawaréhna deui. (QS. 16 : 71).

Besambung ................................................................................

Silahkan download en moga b'manfaat untuk sobat GK.
Bagi sobat GK yang ingin tetap update postingan terbaru yang gratisan ini, silahkan bergabung di fanspage Facebook Gratisan disini atau Follow Twitter-nya Disini.


File Document>>


 Password if need : www.gratiskabeh.tk
____________________________________________________
Buat yang blon tahu cara Downloadnya, mampir Kesini
Cara gabung file dengan HJ-Split atau Power ISO or PISO Update
____________________________________________________

Enjoys…..!!!
____________________________________________________


Baca juga Artikel menarik lainnya

No comments:

Post a Comment

Silahkan isi komentar dengan bahasa yang baik dan sopan